TIP1:

Zaměstnavatel odpovídá za škodu bez ohledu na vlastní zavinění v případě, že byly splněny zákonné předpoklady vzniku škody.

Zkušenosti

„Díky produktu Lhůtník se nejvyšší management naší společnosti mohl konečně začít soustředit na vlastní oblast našeho podnikání a „hodit za hlavu“ dosud tak důležité starosti o termíny revizí a kontrol. Někdo to možná považuje za hloupost, nám ale úbytek těchto problémů přinesl víc času pro řízení firmy a rozvoj vlastního podnikání.“

Jiří Rychetský, ředitel společnosti DC Concept, a. s.„Lhůtník pomáhá v praxi. Není to produkt, který slibuje, co nemůže splnit.“

Leoš Mrázek, marketing manager, Pražská energetika, a. s.„Začali jsme používat Lhůtník, protože nám starosti s hlídáním lhůt a termínů začaly připadat neúnosné. Ušetřili jsme několik tisíc měsíčně za lidské zdroje, ubylo pokut za nedodržení zákonných lhůt. Zkrátka – vyplatilo se to.“

T. A. Thomas, client service director, Mark BBDO„Na Lhůtníků oceňujeme především jeho jednoduché zavedení do provozu a nízkou cenovou politiku – alespoň vzhledem k ušetřeným nákladům.“

Jiří Klika, jednatel, společnost zabývající se chemickou výrobouCreated by KVINTECH