Vedoucí výroby

Správa lhůt pro vedoucího výroby

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Vedoucí výroby

Jako vedoucí výroby přímo či nepřímo (dle vnitřní směrnice) odpovídáte za bezpečnost práce a za důsledky jejího dodržování. Proto je stejně tak důležité vědět o tom, zda jsou pracovníci proškoleni na daný typ zařízení a kdy má být proškolení zopakované.

Stejně tak je důležité mít na mysli to, že pracovníci si lhůty sami hlídat nebudou. A vy máte spoustu jiných, podstatnějších úkolů – přece samotnou výrobu! Lhůtník vám přináší klidné spaní do oblasti připomenutí všech možných typů kontrol a revizí:

  • jak elektro revize výrobních strojů a nástrojů,
  • elektro revize ostatních zařízení (monitory, varné konvice, ...),
  • revize výrobního stroje a nástroje (dle manuálu k němu přiloženého),
  • proškolení zaměstnanců z pohledu práce na daném zařízení (např. vysokozdvižný vozík, obráběcí stroj, ...),
  • požární ochrana,
  • zdravotní prohlídky atd.

Jak lze Lhůtník nastavit? Jde to řešit třemi způsoby:

  • nastavíte si to sám podle jednoduchého podrobného návodu,
  • nastaví vám to váš bezpečnostní technik či příslušný externí revizor,
  • nastavíme vám to my.

Můžete mít spoustu otázek, pak nás neváhejte kontaktovat.