Vedoucí údržby

Správa lhůt pro vedoucího údržby

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Vedoucí údržby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku.

Oblast bezpečnosti práce je velice obsáhlá. Není proto divu, že jen málo firem má tuto oblast zcela v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Lhůtník pro vás představuje nepostradatelnou pomůcku, která vám umožní plně se věnovat otázkám vykonávání samotné bezpečnosti, přičemž nudné hlídání lhůt pro kontroly či revize za vás vyřeší tento jednoduchý informační systém.

Tímto se vám dostává do rukou komplexní nástroj pro:

  • evidence kontrol a revizí,
  • plánování kontrol a revizí,
  • evidence stavu jednotlivých kontrol,
  • kompletní přehled nad všemi lhůtami napříč celým podnikem,
  • kontrolu činnosti zodpovědných pracovníků, kteří mají vykonávat či organizovat jednotlivé kontroly či revize.

I když je bezpečnost práce (BOZP), požární ochrana (PO) či další typy revizí (elektro, hromosvody, komíny, výtahy, ...) realizováno externím dodavatelem, tak vás to nezbavuje kontrolovat a sledovat jednotlivé lhůty.

Lhůtník je také vybaven systémem, který lze nastavit tak, že když dojde k přehlédnutí lhůty, tak je možné vám toto upozornění zaslat opakované (a to jak emailem, tak i SMS zprávou). Pokud tedy budete jen pečlivě číst obsah emailu, pak stačí v něm jen kliknout na příslušné místo, a tím se označí stav provedení revize!

A co se stane, pokud na to nebudete reagovat? Asi bude záležet na vás, co se s takovou situací bude dít! Můžete nastavit, že upozornění přijde vašemu zástupci o tom, že je třeba zabezpečit příslušnou revizi.

A nešlo by to třeba i jednodušeji? Např. tak, že byste dostal nejen vy informaci emailem, ale zároveň dostane tuto informaci i příslušný nasmlouvaný revizor? Ve vašem lhůtníku si můžete nastavit jakýkoliv systém upozorňování!

Jak lze Lhůtník nastavit? Jde to řešit třemi způsoby:

  • nastavíte si to sám podle jednoduchého podrobného návodu,
  • nastaví vám to příslušný externí revizor,
  • nastavíme vám to my.

A co když příslušnou lhůtu v lhůtníku nenajdu? I na to jsme mysleli – máte opět jednu ze dvou variant:

  • oznámíte nám to – a my obratem doplníme novou lhůtu do systému,
  • použijete univerzální typ připomenutí (bez specifikace typu).

V sekci zkušenosti najdete několik málo informací, co si o aplikaci Lhůtník myslí jiní. Máte pro nás pochvalu – děkujeme, máte pro nás kritickou připomínku – pak nám ji neváhejte sdělit.