Strojírenská výroba

Správa lhůt ve strojírenské výrobě

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Strojírenská výroba

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku.

Rozsah oblasti bezpečnosti práce je obrovský. Proto se nelze divit, že jen málo firem má tuto oblast kompletně v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Specifickou oblastí pro strojírenskou společnosti jsou revize spojené s výrobními stroji:

  • kalibrace čidel výrobních strojů (poloautomaty, automaty),
  • revize strojů,
  • revize ručního nářadí,
  • kontrola přenosných hasicích přístrojů (umístěné na dílně).

A ani to ještě není vše. Vaše výrobní hala potřebuje revize či kontroly:

  • z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • elektro revize,
  • revize hromosvodů,
  • komíny,
  • kotelny, atd.

Když to není vše – je to rozsáhlá problematika, přesto již tento prostý seznam ukazuje, jak je problematika kompletní. Proto je tu právě jednoduchý systém Lhůtník, který vám pomůže hlídat všechny tyto lhůty a revize. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.