Školy a knihovny

Správa lhůt pro školská zařízení a pro knihovny

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Školy a knihovny

Škola je jedno z míst, kde prevence v oblasti bezpečnosti není nikdy dost. Na stránkách deníku Právo, ze dne 21. ledna 2006 (strana 7) podle ředitele Hasičského záchranného sboru Miroslava Štěpána má závady či závažné provinění 2/3 škol! Z 2600 kontrol za rok 2005 bylo více jak 6000 závad. Pouze 765 škol bylo bez problému. „Téměř v každém třetím kontrolovaném objektu bylo zjištěno nesprávné vybavení základní hasicí technikou nebo závady v její provozuschopnosti.“ Další pochybení se týká nepřístupných či nepoužitelných hydrantů, často nebyla provozuschopná elektrická požární signalizace nebo jiná bezpečnostní zařízení. Celkem 232 škol dokonce nemělo průchodové únikové cesty. „To jsou velmi závažné závady, které hraničí s hazardováním se zdravím svěřenců, tedy dětí a mládeže,“ varoval ředitel HZS. Toto je plně v kompetenci ředitele školy (s kontrolou jeho zřizovatele).

V pokynu ministra školství (Petra Buzková) s platností od ledna 2006 se říká mimo jiné, že dodržování podmínek bezpečnosti dětí mají průběžně kontrolovat vedoucí zaměstnanci. Kontroly mají být nejméně jedenkrát za rok odborníkem, a následné závady musejí být bezodkladně odstraněny.

Zda školy dodržují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, kontroluje Česká školní inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví a inspekce práce.

Většinou je touto rolí pověřen některý z učitelů. Jenže: jeho hlavní role je učit! Proto se mu prosím nedivme, že prostě zapomene nějaký ten termín! Ostatně – není stroj. Řešením u vás je jednoduché připomínání pomocí aplikace Lhůtníku – ověřený profesionální systém pro hlídání lhůt.

Jistě máte preventivní požární hlídku. Předejití problémů je velmi jednoduché – připomeneme ji, že mají projít příslušné místa podle příslušné směrnice!

Máte přehled o tom, jaké lhůty z pohledu zákona musíte dodržovat? Mimo jiné se lze na školách setkat s těmito lhůtami:

 • Pro výuku:
  • Revize elektrických zařízení pomůcek pro výuku
  • Revize přístrojů, měřících přístrojů
  • Revize ručního nářadí v dílnách
  • Revize sporáků ve cvičných kuchyních
  • Preventivní lékařské prohlídky učitelů
  • Osvědčení pro práci s chemickými látkami
 • V souvislosti s budovou:
  • Revize hromosvodů
  • Pravidelné čištění komínů
  • Revize komínů
  • Výtahy
  • Kotelna
 • Požární bezpečnost:
  • Revize hasičských přístrojů
  • Revize hydrantů
 • Ostatní:
  • Revize rychlovarných konvic
  • Revize prodlužovacích kabelů
  • Revize výpočetní techniky
  • Revize zařízení v kuchyni

Máte-li jen trochu pochybností, není nic jednoduššího, než se s námi pohodlně spojit. Jistě najdeme řešení, které vás zbaví těchto starostí.