Ředitel, manager

Správa lhůt pro bezpečnostního ředitele a managery

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Ředitel, manager

Role managera podniku je role velmi prestižní! Nicméně i přes strategické řízení podniku či případnou exekutivu je nezbytné v podniku realizovat otázky bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a jiné otázky bezpečnosti.

Bohužel pro tuto oblast existuje obrovské množství zákonů, nařízení či norem.

Proto většinou tyto služby nakupujete externě. Můžete ale hned ukázat, kdy jste jakou revizi dělali?

Aplikace lhůtníku vám přinese pořádek do vaší firmy, přesto že ji bude plnit i externista! Můžete si tedy nechat nezávisle rychle zjistit, zda jsou nastavené kontroly a revize ve vaší společnosti a zda se nevystavujete nějakému nebezpečí (vedoucímu až k trestnímu stíhání, či peněžitým náhradám).

Lhůtník řeší velmi širokou problematiku připomínání, jako např.:

 • technická prohlídka vozidla,
 • revize hasicích přístrojů ve vozidle,
 • revize lékárničky ve vozidle či na pracovišti,
 • jiná specializovaná výbava,
 • revize výrobního stroje či nástroje,
 • elektro revize,
 • revize tlakových lahví,
 • preventivní prohlídky zaměstnanců,
 • speciální školení pro obsluhu strojů,
 • profesní způsobilost řidiče či manipulačního pracovníka,
 • školení profesní způsobilosti pro řidiče,
 • revize plynových rozvodů a spotřebičů,
 • revize a kontroly systému požární ochrany (revize hasičských přístrojů, hydrantů …),
 • revize hromosvodů,
 • revize výtahů,
 • elektro revize,
 • revize kotelen (vytápění, ohřev vody),
 • čištění a revize komínů,
 • výměna vodoměrů.

Je toho hodně! Ano je to tak!

Možná se ptáte, proč to neřeší přímo váš informační systém! Máte pravdu, měl by to nějak řešit (a většinou to i „nějak“ řeší). Jenže problematika je tak složitá, že výrobci ERP systému na to nemají kapacity, které by tuto problematiku realizovaly.

Dalším faktorem je i to, že tato aplikace není umístěna přímo ve vaší společnosti, ale je dostupná na internetu (ale je zabezpečená proti neoprávněnému přístupu). Výhodou je i to, že Lhůtník není závislý od situace ve vašem podniku (dostupnost informačních systémů, požár a podobně). Nejdou emaily? Není problém, připomenutí provede formou SMS zprávy.

Lhůtník je jednoduchá aplikace, nicméně je velmi propracovaný v oblasti eskalací (postupného upozorňování) na vzniklou lhůtu. Takže pokud bezpečnostní technik nesplní revizi, můžete být přímo upozorněn vy (či vaše asistentka) a zavčas tak můžete přijmout příslušná opatření.

Lhůtník řeší i nedůslednost lidí – může připomínání opakovat, dokud nebude revize potvrzená!

Lhůtník pak pro vás slouží jako doklad pro státní dozor či pro pojišťovnu. Jsou v něm zaznamenané všechny vaše revize a jejich stav.

Lhůtník je také výkonným nástrojem pro sledování dodržování kvalitativních či jiných norem (jako např. ISO 900x).

A perlička závěrem – zaškolení trvá 10 minut!

Co myslíte, vyplatí se to?

Můžete se také podívat na názory jiných uživatelů.

Rádi vás navštívíme a ukážeme možnosti řešení – stačí se s námi spojit.