Personalista

Správa lhůt pro personalnistu

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Personalista

Vaše role ve společnosti je nesmírně důležitá z mnoha pohledů – ten nejhlavnější je práce s tím nejcennějším, co firma má – tedy lidské zdroje.

A mezi tyto úkoly patří i sledování proškolení zaměstnanců na jejich zastávané pozice ve společnosti!

Lhůtník vám může pomoci hlídat:

 • preventivní prohlídky zaměstnanců,
 • speciální školení pro obsluhu strojů,
 • obnovení platnosti hygienického průkazu
 • školení profesní způsobilosti pro řidiče.

Máte toto hlídání ve vašem informačním systému? Možná z části ano.

Lhůtník však pro vás představuje kvalitativně novou rovinu hlídání! Vy se totiž nemusí starat o hlídání zákonů s tím spojených (např. při posunu věkové hranice, či při změněn lhůty).

Ale to není vše! Lhůtník za vás udělá i tyto úkony:

 • upozorní pracovníka, aby se dostavil k závodnímu lékaři do příslušného datumu (formou SMS zprávy či pomocí emailu),
 • pokud pracovník do definované doby nedonese potvrzení, pak na to lhůtník přímo upozorní vás, či přímého nadřízeného pracovníka,
 • systém vás upozorní na objednání školení pro profesní způsobilost,
 • pokud na to nebude definovanou dobu reagovat, může toto upozornění přejít automaticky z člena personálního oddělení na personálního ředitele,
 • lhůtník pracuje sám, není nutné si nudně kontrolovat, zda brzo nastane nějaká lhůta.

A co třeba takovéto věci:

 • připomenutí namátkové kontroly na alkohol,
 • připomenutí namátkové kontroly na dodržování používání ochranných pomůcek.

K čemu je to dobré? Umožní to v případě pracovního úrazu plně zprostit zaměstnavatele zodpovědnosti za daný úraz.

Jak lze Lhůtník nastavit? Jde to řešit třemi způsoby:

 • nastavíte si to sám podle jednoduchého podrobného návodu,
 • nastaví vám to váš bezpečnostní technik či příslušný externí revizor,
 • nastavíme vám to my.

Zaučení pro nastavení lhůtníku trvá 10 minut! Proto se jej nemusíte vůbec obávat – ovládání je intuitivní a pohodlné. Také se u vás nic neinstaluje – lhůtník je dostupný jako aplikace na internetu.

Máte zájem o další informace, pak nás neváhejte kontaktovat.