Obchody, prodejny

Správa lhůt pro obchody a prodejny

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Obchody, prodejny

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka, aby se nezranil zákazník či aby nedošlo ke škodám na majetku.

Oblast bezpečnosti je velice obsáhlá. Není proto divu, že jen málo firem zabývající se nejen obchodní činností má tuto oblast zcela v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, s úrazem zákazníka, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Specifickou oblastí pro prodejny a obchodní domy jsou revize a kontroly spojené s regály, pokladnami, váhami a elektrickými zařízeními:

  • revize regálů,
  • kalibrace vah,
  • revize pokladen,
  • revize všech elektrických zařízení.
Možná, že i budova, ve které je obchodní dům či prodejna, je vaše a máte na starosti její správu – i zde na vás čeká mnoho různých lhůt:
  • z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
  • elektro revize,
  • revize hromosvodů,
  • komíny,
  • kotelny atd.

Máte-li pocit, že se v tom trošku ztrácíte, tak věřte, e nejste sami! Proto je tu právě jednoduchý systém Lhůtník, který vám pomůže hlídat všechny tyto lhůty a revize. Zeptejte se, jak je to jednoduché!