Hotel, ubytovna

Správa lhůt pro hotel či ubytovnu

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Hotel, ubytovna

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku.

Oblast bezpečnosti práce je velice obsáhlá. Není proto divu, že jen málo firem má tuto oblast zcela v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Speciální požadavky jsou pak kladené na prostory, kde se může shromažďovat velké množství lidí.

Oblast ubytovacích služeb v sobě zahrnuje mimo jiné:

  • bezpečnost práce a požární ochranu,
  • revize výtahů,
  • revize hromosvodů,
  • revize kotelen a jiných vysokotlakých nádob,
  • elektro revize ...

Protože je rozsah lhůt pro revize jiné kontroly velmi rozsáhlý, je velmi výhodné tyto věci soustředit do jednoho místa – a k tomu právě slouží jednoduchá aplikace Lhůtník, která pro vás zabezpečí:

  • evidenci všech prostředků a osob, u kterých se hlídají nějaké lhůty,
  • plánování kontrol a revizí,
  • uložení stavu kontroly či revize,
  • připomenutí kontroly či revize,
  • vícestupňové upozorňování na prošlou kontrolu či revizi.

Lhůtník je jednoduchou aplikací a její obsluha je nenáročná! Připomenutí lhůty vám ale pomůže preventivně minimalizovat nebezpečí, které by vzniklo při nedodržení zákonných kontrol a lhůt.

Zeptejte se nás, jak je to jednoduché nastavit.