Ekonom

Správa lhůt pro ekonoma

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Ekonom

Potřebuje vaše firma lhůtník? Asi si tuto otázku kladete, protože zase bude představovat nějaký náklad (když je malý, jako správného ekonoma vás určitě zajímá účelné naložení prostředků).

Tak k čemu lhůtník tedy slouží? Slouží ke hlídání různých zákonných lhůt pro kontroly a revize, doplňkově pak pro připomenutí pravidelně se opakujících akcí.

Jaké zákonné lhůty tedy řeší lhůtník:

 • technická prohlídka vozidla,
 • revize hasicích přístrojů ve vozidle,
 • revize lékárničky ve vozidle či na pracovišti,
 • jiná specializovaná výbava,
 • revize výrobního stroje či nástroje,
 • elektro revize,
 • revize tlakových lahví,
 • preventivní prohlídky zaměstnanců,
 • speciální školení pro obsluhu strojů,
 • profesní způsobilost řidiče či manipulačního pracovníka,
 • školení profesní způsobilosti pro řidiče,
 • revize plynových rozvodů a spotřebičů,
 • revize a kontroly systému požární ochrany (revize hasičských přístrojů, hydrantů, atd.),
 • revize hromosvodů,
 • revize výtahů,
 • elektro revize,
 • revize kotelen (vytápění, ohřev vody),
 • čištění a revize komínů,
 • výměna vodoměrů.
Je toho opravdu hodně! Zaměstnavatel je povinen v souladu s mnoha zákony, normami a nařízením vlády tyto revize realizovat. Důsledky dodržování těchto zákonů jsou velmi jednoduché – řeší hlavně úsporu peněz v případě jakéhokoliv problému:
 • minimalizuje se riziko vzniku nehody či jiného problému,
 • tím se minimalizuje odstavení výroby či jiné práce,
 • zamezuje se tak pracovním úrazům – šetří tedy čas na jejich řešení, šetří tím i náklady s úrazy spojené,
 • řeší ale i velmi důležitou otázku pojištění; pojištění obsahuje většinou drobnou větu o tom, že je třeba naplnit všechny zákonem dané kontroly a revize, aby bylo možné plnit např. pojištění po zásahu bleskem a podobně.
Mohou se nás nehody týkat? Můžeme být rádi, že se nás zatím netýkají. Nicméně – jsou tu některá fakta:
 • nejúčinnější formou boje proti jakémukoliv nebezpečí je prevence,
 • požárů sazí v komíně je každoročně v ČR v řádu několik stovek,
 • celkový počet požárů v roce činí kolem 30.000,
 • můžete být kontrolování úřadem práce, úřad státního dozoru, inspektor bezpečnosti práce – ti mohou vystavit účet za dodržování (resp. nedodržování) zákonem daných lhůt pro revize a kontroly,
 • ročně vznikne okolo 100.000 pracovních úrazů, z toho cca 70% s pracovní neschopností větší jak 3 dny,
 • zaměstnanci např. po výpadku pojistky ji nahradí drátem a nikomu to neřeknou,
 • bezpečnost práce je i nedílnou součástí ISO norem,
 • lhůtník řeší přesné termíny kontrol a revizí i pro státní dozor a pro pojišťovnu.

Co myslíte, má investice do Lhůtníku svoje opodstatnění?

Můžete se nyní podívat, jak lze aplikaci jednoduše objednat.