Dopravní společnosti

Správa lhůt pro dopravní společnosti

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Dopravní společnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku.

Oblast bezpečnosti práce je velice obsáhlá. Není proto divu, že jen málo firem má tuto oblast zcela v pořádku. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku nebo i pokutami od státního dozoru.

Specifickou oblastí pro dopravní společnosti jsou revize spojené s dopravní technikou:

 • technické prohlídky,
 • kontrola měření emisí,
 • kontrola přenosných hasicích přístrojů (autobusy, nákladní automobily, ...),
 • pravidelná kontrola obsahu lékárničky, prošlost materiálu.
Neméně důležité je sledování, jak má který řidič platnou profesní způsobilost.

A ani to ještě není vše. Určitě máte alespoň malou dílnu na drobné opravy vašich vozidel. V ní máte spoustu speciálních strojů, nástrojů a jiných nářadí. I na ně se stahuje zákonem dané revize:

 • a to jak po stránce funkčnosti stroje či nástroje,
 • tak i lhůty ke kalibraci,
 • elektro revize.

Možná, že i budova, ve které dílnu či kanceláře máte, je vaše a máte na starosti její správu – i zde na vás čeká mnoho různých lhůt:

 • z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • elektro revize,
 • revize hromosvodů,
 • komíny,
 • kotelny atd.

Ale ani to není vše – je to rozsáhlá problematika. Proto je tu právě jednoduchý systém Lhůtník, který vám pomůže hlídat všechny tyto lhůty a revize. Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.