Chemický průmysl

Správa lhůt v chemickém průmyslu

Jednoduchá a efektivní správa zákonných a dalších lhůt. Nejen zákonné lhůty z oblasti BOZP, ale i veškeré další lhůty můžete sledovat pomocí této online aplikace

Chemický průmysl

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je především preventivní činností, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby nedošlo během pracovního procesu k úrazu či smrti člověka či škodám na majetku. Toto platí i v oblasti chemického průmyslu.

Rozsah oblasti bezpečnosti práce je obrovský a také poměrně komplikovaný. Proto se nelze divit, že ne všechny firmy mají tuto oblast plně pod kontrolou. Mnoha zaměstnavatelům tak hrozí riziko problémů, ať již spojených s pracovním úrazem některého zaměstnance, škodami na majetku či životního prostředí nebo i pokutami od státního dozoru.

Specifickou oblastí pro chemický průmysl jsou kontroly a revize spojené s prací s nebezpečnými látkami:

 • kalibrace Laboratorních vah,
 • kalibrace teploměrů,
 • kalibrace čidel výrobních strojů (poloautomaty, automaty),
 • revize strojů,
 • kontroly nakládání s chemickými látkami,
 • kontrolní měření,
 • kontrola přenosných hasicích přístrojů (umístěné ve výrobně či v laboratoři).

A ani to ještě není vše. Vaše výrobní hala potřebuje revize či kontroly:

 • z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • elektro revize,
 • revize hromosvodů,
 • komíny,
 • kotelny ...

Ale ani to není vše – je to rozsáhlá problematika, přesto již tento prostý seznam ukazuje, jak je problematika kompletní. Proto je tu právě jednoduchý systém Lhůtník, který vám pomůže hlídat všechny tyto lhůty a revize.
Neváhejte nás kontaktovat a zjistit, jak vám Lhůtník může jednoduše pomoci hlídat všechny možné lhůty.