TIP1:

Zaměstnavatel odpovídá za škodu bez ohledu na vlastní zavinění v případě, že byly splněny zákonné předpoklady vzniku škody.

FLASH OBRÁZKY:

Flash obrázky
Nemáte nainstalovanou poslední verzi Macromedia Flash Playeru. Pro aktualizaci klikněte zde.
Zavřít Zavřít a více nezobrazovat

TIP2:

Ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání nově hlášenými v roce 2003 a hrazené z prostředků zaměstnavatelů představují souhrnně 16 945,7 mil. Kč.

BANNER:

Banner
Created by EUVIT